رفتن به نوشته‌ها

دسته: مقالات بازارهای مالی

اطلاعات بنیادی در بازار های مالی چیست؟

اطلاعات بنیادی در بازار‌های مالی چیست؟ اطلاعات بنیادی (Fundamentals) شامل اطلاعات کمی ‌و کیفی پایه‌ای در مورد وضعیت مالی و یا سلامت اقتصادی یک شرکت،…